Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, któremu nierzadko towarzyszy ból, ograniczenie ruchów czynnych i biernych, trudność w samoobsłudze, ubieraniu, poruszaniu się. Spastyczność jest objawem towarzyszącym wielu chorobom neurologicznym. Do najczęstszych należą mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane, stany po urazach mózgu czy rdzenia kręgowego, stany po zatrzymaniu krążenia czy w końcu udary mózgu. Silnie wzmożone napięcie mięśniowe w wielu tych chorobach stanowi także istotną przeszkodę w skutecznej rehabilitacji.

W obecnej chwili dysponujemy stosunkowo ograniczoną liczbą skutecznych metod czy leków obniżających to napięcie. Wśród metod najskuteczniejszych należy wymienić toksynę botulinową i podawanie do przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego (dokanałowe) leku o nazwie baklofen. O ile pierwsza z wymienionych metod ma zastosowanie w ograniczonej do kilku grup mięśni spastyczności, zazwyczaj po udarze mózgu czy w mózgowym porażeniu dziecięcym, to spastyczność o najcięższym charakterze oraz obejmująca obie kończyny dolne, lub wszystkie kończyny i tułów jest wskazaniem do podawania właśnie dokanałowego baklofenu. Lek ten dozuje się za pomocą specjalnej pompy wszytej pod powłoki skóry brzucha, której prawie nie widać. Specjalny dren doprowadza z niej lek do kanału kręgowego. Dawkę leku można stopniować w zależności od potrzeb konkretnego chorego, poprzez odpowiednie zaprogramowanie pompy. Można ją też w ciągu doby zmieniać, co daje komfort choremu w razie nasilenia spastyczności w określonych porach, np. w nocy.

Pompa baklofenowa w sytuacjach bez wyjścia, bez innej szansy na powrót do normalnego napięcia mięśni jest znakomitą metodą z uwagi na wysoką jej skuteczność przy niewielkich działaniach niepożądanych. Zaniechanie leczenia spastyczności może skutkować rozwojem nieodwracalnych przykurczów mięśni, deformacji stawów i co za tym idzie cierpienia chorego.

Co więcej jest to procedura w Polsce całkowicie refundowana.

Celem kampanii pt. "Żyj z pompą" jest przybliżenie środowisku pacjentów, ich rodzin, opiekunów, a także lekarzy różnych specjalności tej niezwykle skutecznej metody leczenia.

Żyj z pompą!

prof. dr hab. med. Jaroslaw Sławek
specjalista neurolog